Project: ‘Bus voor Dave’

Stichting Authens is op zoek naar een sponsor / sponsoren voor “de bus van Dave”.

Inleiding

De 31-jarige Dave Op `t Root uit Ospel lijdt aan klassiek autisme i.c.m. een verstandelijke beperking. Een belangrijk onderdeel van Dave`s dagbesteding bestaat uit een rondrit op therapeutische basis in het busje van zijn ouders. Door het groot aantal kilometers dat jaarlijks wordt gemaakt voor deze therapievorm (zo`n 70.000 km) is de bus en met name het motorblok aan bovenmatige slijtage onderhevig. We zoeken dan ook een sponsor / sponsoren die bij willen dragen aan het bekostigen van het reviseren van het motorblok / inbouwen van een revisiemotorblok zodat Dave de komende jaren weer onbekommerd rondgereden kan worden om op die manier dagelijks tot rust te kunnen komen.

De situatie van Dave

Dave heeft in het verleden tweemaal een uithuisplaatsing ondergaan. Daar waar de ouders de zorg voor hun zoon op zich namen, was dat destijds niet mogelijk. Vader Frans heeft na een ernstig verkeersongeval lange tijd in het ziekenhuis moeten verblijven. De situatie was destijds kritiek. Van een volledig herstel van vader Frans is geen sprake: hij heeft een hersenbeschadiging overgehouden aan het ongeval. Besloten werd destijds om Dave uit huis te plaatsen. Deze uithuisplaatsingen waren noodzakelijk, a.g.v. het wegvallen van vader Frans en de extra zorgen bij moeder Jeanne om haar echtgenoot, maar hebben een zware wissel getrokken op het leven van Dave.

 In de inrichting waar Dave verbleef, waren te veel prikkels en onduidelijkheden. Voor autisten vormen prikkels (bijv. geluiden, geuren, drukte, onverwachte gebeurtenissen, etc.) een zware belasting om de dag door te komen. Het groepsgebonden aanbod van de instellingszorg sloot onvoldoende aan op de zorgvraag van Dave, die a.g.v. zijn autistismespectrumstoornis juist heel specifiek en individueel gericht moet zijn. Dave heeft tijdens de verblijven in de betreffende instellingen  psychisch ernstige schade opgelopen, tot uiteindelijk suïcidale neigingen toe.

 Zijn ouders hebben daarop besloten Dave weer bij zich in huis te nemen en de zorg zelf, samen met een zorgteam, te gaan uitvoeren. Dave behoort tot de zwaarste gevallen binnen Nederland, waardoor een zorgverlening binnen een reguliere instelling onmogelijk is. Vanaf de thuiskomst is Dave weer met kleine stappen omhoog aan het klimmen uit een diep dal, dankzij de inzet van zijn ouders en het zorgteam. Dat heeft veel tijd en energie gekost, maar we mogen met recht trots zijn op het resultaat dat men heeft weten te behalen.

 Stichting Authens in actie

Stichting Authens wil zich inzetten voor mensen zoals Dave. Vader Frans is inmiddels 65 jaar, lijdt aan hartproblemen en hersenletsel. Begin 2012 heeft de zware belasting van de ouders door de zorg voor Dave zich geuit in de vorm van een ziekenhuisopname. Deze ziekenhuisopname van vader heeft aangetoond dat de situatie van / voor Dave (te) kwetsbaar is en dat gezocht moeten worden naar een structurele oplossing om de ouders van Dave te ontlasten en de kwaliteit van leven voor Dave te verhogen middels het stabiliseren van de zorg. Inmiddels zijn acties opgestart om dat te gaan realiseren.

In oktober van dit jaar heeft e.e.a. geleid tot een “Ospel en Nederweert in actie”-week. Tijdens deze week is het tuinhuis van de familie Op `t Root (waar Dave overdag in wordt opgevangen en begeleid) omgebouwd tot een volwaardige zorgwoning. Ook de tuin is grondig aangepakt. De toekomst voor Dave qua verblijf is daarmee gewaarborgd en voor de leden van het zorgteam is een goede werkplek gecreëerd.

De onrust over een derde uithuisplaatsing welke Dave tot die tijd in de greep hield, is bij Dave als gevolg van deze actie afgenomen. Dat komt hem, zijn familie en het zorgteam ten goede, waardoor gesproken kan worden van een prachtig synergetisch effect. De actieweek is mogelijk gemaakt door de gemeente Nederweert (o.g.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning), vele vrijwilligers en ondernemers uit Ospel, Nederweert en omstreken die hun bijdrage belangeloos hebben geleverd. De gemeenschap heeft laten zien dat men het hart op de juiste plaats heeft zitten.

Op zoek naar sponsoring van “de bus voor Dave”:

Om het geheel  voor de toekomst verder te stabiliseren en het plaatje te perfectioneren, is het noodzakelijk dat de bus welke ingezet wordt voor de dagbesteding (zo`n 70.000 km op jaarbasis) het benodigde grootonderhoud krijgt. De bus is eigendom van de ouders van Dave en ziet er nog prima uit. Door het intensieve gebruik staat de teller echter inmiddels op 420.000 km. Dit houdt in dat het motorblok bijna aan zijn einde dreigt te geraken. De sporen van slijtage zijn inmiddels al merkbaar. We willen voorkomen dat de bus stil komt te vallen en deze noodzakelijke vorm van dagbesteding komt te vervallen.

 Daarom zijn we op zoek naar een sponsor / sponsoren die een financiële bijdrage willen leveren zodat het motorblok gereviseerd kan worden / een revisiemotorblok kan worden geplaatst. De ouders van Dave hebben persoonlijk helaas niet de financiële middelen om e.e.a. zelf te bekostigen. Men heeft jarenlang slechts een WAO-uitkering ontvangen als inkomsten door het ongeval dat vader ruim 15 jaar geleden heeft gehad en de situatie van Dave heeft geleid tot 31 jaar lang bovengemiddelde uitgaven door de extra kosten welke Dave`s beperkingen met zich meedragen.

 Het zou fantastisch zijn als we deze vorm van dagbesteding voor Dave kunnen veiligstellen door de levensduur van de bus te verlengen.

 Uiteraard zullen we op diverse wijzen reclame maken voor de sponsor / sponsoren. Er zal een vermelding op de website volgen en ook de mogelijkheid van belettering van de bus met sponsoren behoort tot de mogelijkheden. Gezien het aantal kilometers per dag dat met de bus wordt gereden, mag gesproken worden over een goede reclamemogelijkheid binnen de regio Zuid-Oost Brabant, Midden- en Noord-Limburg.

 

Staat straks uw naam op “de bus voor Dave”?

Meer informatie

Voor meer informatie over Stichting Authens, het project “Dave Op `t Root” en de onlangs gerealiseerde “Ospel en Nederweert in actie”-week, verwijzen we naar de desbetreffende passages op deze website.

Uiteraard zijn wij graag bereid met u in gesprek te gaan over sponsoring en al uw vragen te beantwoorden. U kunt contact met ons opnemen via info@authens.nl en/of 06-41.94.14.51 (Anita Sonnemans-De Wit, secretaris Stichting Authens).

Adres

Stichting Authens
Kuilstraat 22
6035 AW Ospel
Website: http://authens.nl
Email: info@authens.nl