Doelstellingen

treatment stromectolStromectol 3 mg tablets

Stichting Authens heeft als diflucan buy doxycycline online australiadoxycycline purchase buy zyban tablets cheapest zyban diflucan overnight delivery doelen:

    generic orlistat indiaxenical roche buy online

  • Het aanbieden, regelen, coördineren, verzorgen en bundelen van specialistische zorg ten aanzien van mensen met een autismespectrumstoornis in de vorm van passende begeleiding, therapieën, ondersteuning, van/voor zowel de persoon als zijn (directe)omgeving;
  • buy prednisone tablets generic anastrozole side effectsAnastrozole generic cost Prednisone natural alternative

  • Het verlenen van ondersteuning dan wel het samenwerken met andererechtspersonen en/of natuurlijke personen die op enigerlei wijze opkomen voor de belangen van mensen met een autismespectrumstoornis en/of hun (directe) omgeving:
  • price for zoloft100mg of zoloft for anxiety

  • Het aangaan, uitwerken en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van mensen met een autismespectrumstoornis en het houden van toezicht op de naleving van dergelijke overeenkomsten.
  • Het coördineren en regelen van alle (dagelijks) voorkomende zaken welke in het belang zijn van mensen met een autismespectrumstoornis.
  • Het verstrekken van informatie middels bijvoorbeeld het organiseren en geven van onder andere lezingen, brochures, literatuur, gesprekkenen voorlichting, over aandoeningen binnen het autismespectrum.
  • Het opleiden en begeleiden van personen welke werkzaam (willen) zijn als onder andere begeleider, therapeut, ondersteuner, van mensen met een aandoening binnen het autismespectrum en/of hun omgeving

Adres

Stichting Authens
Kuilstraat 22
6035 AW Ospel
Website: http://authens.nl
Email: info@authens.nl